ลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์, ลิฟท์โดยสาร ,ลิฟท์บ้าน ,ลิฟท์บรรทุก :: บริษัท ฟาสทริก เอเลเวเทอร์ จำกัด :: บริการติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก และบันไดเลื่อน รับประกันความปลอดภัย
Website Banner

      Fastrix-Elevator

ลิฟท์บรรทุก
 ลิฟท์บรรทุก
  บริการติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก สำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
ได้มาตรฐานโดยทีมงานวิศวกร 

ฟาสทริก เอเลเวเทอร์     www.Fastrix-Elevator.com

                
                                   
 แบบประตูลิฟท์บรรทุก 1  ห้องเครื่องลิฟท์บรรทุก 2
                  แบบประตูลิฟท์บรรทุก 1                        ห้องเครื่องลิฟท์บรรทุก 1
ประ๖ุลิฟท์บรรทุกแบบเลื่อน   ประ๖ุลิฟท์บรรทุกแบบเลื่อน 2
   
   
                          จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ลิฟท์และบันไดเลื่อน จำหน่ายติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก 
                          และลิฟท์ทุกชนิด แบบมีห้องเครื่องและไม่มีห้องเครื่อง ทั้งในและนอกอาคาร
 ฟาสทริก เอเลเวเทอร์             
                                           
Current Pageid = 14